Mestský úrad DubnicaZákon SNR 369/1990 (zákon o obecnom zriadení) zo 6. septembra 1990 ustanovil obec (teda aj mesto) ako samostatný územný celok Slovenskej republiky. Obec sa stala právnickou osobou a Mestský úrad výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

 

Dôvera občanov a zabezpečenie služieb sa stali prvoradým cieľom novozvoleného aktívu MsZ vo volebnom období 2010 - 2014.
Organizačnými opatreniami sa dosiahla zastupiteľnosť na všetkých referátoch a tak sú požiadavky a všetky záležitosti vykonávané počas celej pracov-nej doby tým, že bola zrušená obedňajšia prestávka.
Ústretovosť sa zvýšila i tým, že sme zaviedli otváranie MsÚ 5 min. pred začiatkom pracovnej doby a 5 min. po oficiálnom skončení pracovnej doby.

Od 1.6.2016 sú úradné hodiny nasledovne:

Úradné hodiny:   
Pondelok7.30 15.30
Utorok7.30 15.30
Streda7.30 17.00
Štvrtok Nestránkový deň 
Piatok7.30 14.00

 

Úradné hodiny pokladne Mestského úradu v Dubnici nad Váhom

Pondelok7.30 - 11:30 12:00 - 15.00
Utorok7.30 - 11:30 12:00 - 15.00
Streda7.30 - 11:30 12:00 - 16.45
Štvrtok Nestránkový deň 
Piatok7.30 - 11:30 12:00 - 13.45

 

 

Adresa sídla:
Mestský úrad
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

GPS súradnice:
48° 57' 26.7438916" N
18° 9' 57.4292278" E

Kontaktné informácie:
Fax.: +421 42 4421911
e-mail: msu@dubnica.eu

Iné informácie:
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä: