Máte zriadenú elektronickú schránku?
26.05.2017

Ak vám bola prostredníctvom stránky slovensko.sk, ktorá obsahuje elektronickú komunikačnú schránku doručená správa obsahujúca elektronicky podpísaný dokument, budete pri otvorení schránky upozornený na nutnosť potvrdenia „doručenie do vlastných rúk s fikciou doručenia". Po potvrdení príjmu bude doručená správa obsahujúca napr. daňový výmer, rozhodnutie atď.
Link na doručený dokument je po označení záznamu, umiestnený na pravej strane šedého pruhu cez stred obrazovky. Ak prejdete ukazovateľom myši na červený podčiarknutý text (link), zobrazí sa výber akcií, ktoré môžete so súborom vykonať.
Vyššie uvedeným spôsobom boli odo dňa 22. 5. 2017 zaslané rozhodnutia za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, rozhodnutia za dane z nehnuteľností a dane za psov osobám, ktoré mali k uvedenému dátumu aktivovanú úradnú elektronickú schránku.


-MsÚ-