Mesto vyhodnotilo Dubnickú ENVIROJAR 2017
07.06.2017

Dubnická envirojar sa každoročne začína 22. apríla, kedy je Deň Zeme a končí 5. júna, kedy si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Za účelom jej vyhodnotenia pripravilo mesto Dubnica nad Váhom v stredu 7. júna na Námestí Matice slovenskej program pre deti i dospelých aj za účasti spoločnosti ENVI-PAK. V rámci programu sa zúčastnení zapájali do jednotlivých aktivít spoločnosti ENVI-PAK (triedenie odpadu, odpadové človeče, odpadové puzzle...) a odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa životného prostredia, napr. z oblasti separácie odpadov, ochrany prírody, zberu papiera a plastov a pod. Súčasne primátor mesta odovzdal diplomy a ocenenia školám, ktoré sa zapojili do aktivít počas Dubnickej envirojari a tiež víťazovi súťaže o Návrh loga s ekologickou tematikou, ktoré bude použité pri príležitosti budúcoročnej envirojari.

Víťazný návrh loga: Janka Hofierková ZŠ s MŠ sv. D. Savia Dubnica nad Váhom

Ocenené ďalšie 4 najlepšie práce:
Anna Porubanová:
ZŠ s MŠ CI 32 DCA
Barbora Gombárová: ZŠ s MŠ CI 32 DCA
Nikol Kurincová: ZŠ s MŠ Pod Hájom 967 DCA
Nikola Budjačová: ZŠ s MŠ Pod Hájom 967 DCA

-MsÚ Dubnica nad Váhom-