Oznámenie o rekonštrukcii Detských ihrísk (DI) v Dubnici nad Váhom
21.07.2017

Od 25.07.2017 bude vykonávaná rekonštrukcia detských ihrísk výmenou dopadových plôch v nasledovných lokalitách :

-         DI Gagarinova ulica

-         DI Centrum I. pri ABC

-         DI Centrum I. za Májom

Žiadame  obyvateľov a hlavne rodičov detí o trpezlivosť, súčinnosť  a rešpektovanie nevyhnutných opatrení pri rekonštrukčných prácach.

Referát ochrany prírody a mestskej zelene.