Návšteva z Jaroslavľu
04.10.2017

V uplynulom roku podpísali mestá Dubnica nad Váhom a Jaroslavľ (Ruská federácia) Deklaráciu o cieľoch vzájomnej spolupráce. Týmto aktom začali spoločne napĺňať myšlienku uzatvorenia partnerstva medzi oboma mestami, ktorá sa zrodila ešte v roku 2011, kedy došlo k leteckému nešťastiu, pri ktorom zahynul i dubnický rodák Pavol Demitra. V dňoch 2. - 3. októbra 2017 navštívil Dubnicu nad Váhom zástupca primátora mesta Jaroslavľ pre medzinárocné vzťahy - V.I.Gavrilov v sprievode manželky Anny s cieľom pokračovania v začatých rokovaniach o spolupráci. Spoločne s primátorom mesta navštívili Dubnické múzeum i Školu P. Demitru a zoznámili sa so spravovaním mesta. Predstavitelia oboch miest sa spoločne zhodli, že medzi hlavné body vzájomnej spolupráce bude patriť šport, kultúra, školstvo a cestovný ruch.

-MsÚ Dubnica nad Váhom-

04. 10. 2017