VZN č. 05/2017 o organizácii miestneho referenda
29.09.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM

č. 05 / 2017

zo dňa 21. 9. 2017

o organizácii miestneho referenda

Mesto Dubnica nad Váhom podľa ustanovení § 6 ods. 1 zákona a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 05/2017.

Úplné znenie návrhu VZN č.05/2017 si môžete prečítať TU.