Oznámenie o čase a mieste konania volieb
10.10.2017

Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom, že pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017sú zaradení do okrsku č.12 so sídlom volebnej miestnosti, ktorá sa nachádza v ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 Dubnica nad Váhom.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb